Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

Czym zajmuje się zarządca

Podstawowe obowiązki zarządcy nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej wynikają z ustawy o własności lokali oraz z postanowień zawartych w umowie o zarządzanie. Zarządca pełni kluczową rolę w administrowaniu nieruchomością wspólną, dbając o jej stan techniczny, bezpieczeństwo oraz interesy mieszkańców.

Standardowy zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

  • utrzymanie nieruchomości, rozumiane jako zarządzanie bieżącą eksploatacją budynku, w tym dbałość o jego stan techniczny i estetyczny, a także organizację i nadzór nad pracami konserwacyjnymi, remontowymi oraz inwestycyjnymi,
  • zarządzanie finansami, a w tym prowadzenie obsługi księgowej wspólnoty oraz działań windykacyjnych, zarządzanie funduszem remontowym i bieżącym, sporządzanie rocznych planów budżetowych oraz rozliczeń,
  • reprezentację wspólnoty w kontaktach z zewnętrznymi dostawcami usług, wykonawcami, organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie użytkowania części wspólnych nieruchomości, w tym organizacja systemów zabezpieczeń i monitoringu, dbałość o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
  • komunikację z mieszkańcami poprzez informowanie właścicieli lokali o wszystkich ważnych sprawach dotyczących wspólnoty, organizowanie zebrania wspólnoty, mediację w przypadku konfliktów między mieszkańcami,
  • prowadzenie i archiwizację dokumentacji, w tym zarówno dokumentacji technicznej budynku, jak i dokumentacji związanej z prowadzeniem spraw administracyjnych, protokołów z zebrań wspólnoty, umów z dostawcami i wykonawcami,
  • gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami mieszkańców.
Facebook
Twitter
LinkedIn

InfoState Nieruchomości

InfoState Nieruchomości sp. z o.o.
ul.Wenedów 4
61-614 Poznań

Copyright © 2023. All rights reserved. | Wdrożenie: Click 360 

Scroll to Top