Współczynniki wyrównawcze LAF

LAF

Współczynniki wyrównawcze LAF (nazywane również redukcyjnymi lub lokalizacyjnymi) stosuje się w celu możliwie sprawiedliwego i precyzyjnego rozliczenia kosztów energii cieplnej zużywanej w budynku wielolokalowym. W szczególności chodzi o uwzględnienie niekorzystnego położenia danego lokalu w bryle budynku, np. przy ścianach szczytowych, czy na poddaszu.

Stosuje się je w ten sposób, że faktyczne odczyty z ciepłomierzy lub podzielników są korygowane o wartości współczynników wyrównawczych, które zostały wyznaczone dla wszystkich lokali w budynku.

Poza położeniem w bryle budynku, w obliczeniach wartości współczynników uwzględnia się również rodzaj oraz stan izolacji termicznej budynku oraz indywidualne cechy danego lokalu, jak np. długość zewnętrznych ścian, łączną powierzchnię i jakość okien, rodzaj instalacji grzewczej, czy wreszcie jego powierzchnię i kubaturę.

Obowiązek stosowania współczynnik wyrównawczych LAF wynika z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Facebook
Twitter
LinkedIn

InfoState Nieruchomości

InfoState Nieruchomości sp. z o.o.
ul.Wenedów 4
61-614 Poznań

Copyright © 2023. All rights reserved. | Wdrożenie: Click 360 

Scroll to Top