Blog

LAF

Współczynniki wyrównawcze LAF

Współczynniki wyrównawcze LAF (nazywane również redukcyjnymi lub lokalizacyjnymi) stosuje się w celu możliwie sprawiedliwego i precyzyjnego rozliczenia kosztów energii cieplnej zużywanej w budynku wielolokalowym. W szczególności chodzi o uwzględnienie niekorzystnego położenia danego lokalu w bryle budynku, np. przy ścianach szczytowych, czy na poddaszu. Stosuje się je w ten sposób, że faktyczne odczyty z ciepłomierzy lub

Czytaj więcej »
Czym zajmuje się zarządca

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

Podstawowe obowiązki zarządcy nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej wynikają z ustawy o własności lokali oraz z postanowień zawartych w umowie o zarządzanie. Zarządca pełni kluczową rolę w administrowaniu nieruchomością wspólną, dbając o jej stan techniczny, bezpieczeństwo oraz interesy mieszkańców. Standardowy zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

Czytaj więcej »
Zarządzanie najmem lokalu

Zarządzanie najmem lokalu

Zarządzanie najmem lokalu mieszkalnego może być wymagające i czasochłonne, dlatego niektórzy właściciele decydują się na powierzenie tych obowiązków profesjonalnym firmom zarządzającym nieruchomościami. Pozwala to na uniknięcie wielu problemów i zapewnienie profesjonalnej obsługi najmu. Standardowy zakres współpracy obejmuje w szczególności:

Czytaj więcej »
Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub mieszkania to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z jego użytkowaniem, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, czy klimatyzacji. Nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego nałożyła na właścicieli domów oraz mieszkań

Czytaj więcej »

Copyright © 2023. All rights reserved. | Wdrożenie: Click 360 

Scroll to Top